Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie cenowe: na konserwację boisk sportowych „ORLIK” w miejscowościach: Czarny Dunajec, Piekielnik, Ciche

2017-03-28 do 2017-04-14 // Oglądano: 1759 // Wstecz

I. Przedmiot zapytania.

Przedmiotem zapytania cenowego jest wykonanie czyszczenia i konserwacji boisk „ORLIK” w miejscowościach (małopolska, powiat nowotarski): Czarny Dunajec, Piekielnik, Ciche

II. Opis sposobu obliczania ceny zapytania.

·Wykonawca określi łączną cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zapytania na trzech Orlikach, podając ją w PLN .

·Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT, koszt dojazdu.

·W osobnych punktach wyszczególni cenę brutto granulatu za 1 tonę w przypadku uzupełnienia (granulat zielony / czarny: SBR i EPDM) oraz cenę za 1mb podklejania murawy.

OPIS BOISKA

Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m).

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m).

W ramach wykonywanych prac należy wykonać następujące czynności:

  1. konserwacji i czyszczenia boisk Orlik:

a. Spulchnienie i rozdrobnienie granulatu

b. Szczotkowanie murawy

c. Prostowanie i odświeżenie włókien trawy

d. Podklejanie murawy (w razie potrzeby)

e. Inspekcja systemu drenażu

f.Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych

  1. konserwacja i czyszczenie boiska Poliuretanowego
  2. Uzupełnienie Granulatu (w razie potrzeby)

Wszystkie zabiegi winny być wykonane przy użyciu specjalistycznych maszyn przeznaczonych do pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej nawierzchni.

Do zapytania prosimy dołączyć specyfikację używanych maszyn do konserwacji boisk Orlik.

W celu sprawdzenia stanu technicznego boisk istnieje możliwość dokonania przez Oferentów wizji lokalnej kompleksów sportowych, których konserwacja jest przedmiotem zapytania.

III. Kryteria oceny zapytania.
a. Cena całościowa konserwacji boisk

b. Cena granulatu (1 tona czarnego oraz 1 tona zielonego) – w razie potrzeby uzupełnienia!

IV. Termin wykonania: zostanie ustalony z wybranym oferentem.

V. Miejsce i terminzłożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A. Telefon/fax: 18 26571 79 lub emailem: ckip@ckip.org

do dnia 14.04.2017 roku do godz. 13:00, na załączonym formularzu (załącznik nr 1)

VI.Wybór oferty nastąpi w dniu 18.04.2017r.


docZalacznik
Dodano: 2017-03-29 07:45:55Pobrano: 598 // 0.04 MB