Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Konferencja EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej

2018-11-20 do 2018-11-30 // Oglądano: 1247 // Wstecz
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej”, oraz wizycie studyjnej, które odbędą się w dniach 29-30.11.2018 r.

W 2018 roku mija 5 lat od utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY przez Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion Tatry ze strony słowackiej. Był to wówczas pierwszy taki podmiot na granicach Polski z udziałem euroregionu. Mijające 5 lat pozwoliło rozwinąć działalność Ugrupowania, zrealizować wiele projektów, ugruntować pozycję jako podmiotu z dużym doświadczeniem i potencjałem. Jest to odpowiedni moment do podsumowania pewnego etapu, wyciągnięcia wniosków i wytyczenia kolejnych celów i planów. Zwłaszcza, że rozpoczęły się już przygotowania do nowej perspektywy 2021-2027, w której projekty rozporządzeń dotyczących polityki spójności przewidują wzmocnienie roli Ugrupowań m.in. poprzez zarządzanie funduszem małych projektów.

Dlatego podczas międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, zaprezentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Ugrupowania, realizowane przedsięwzięcia i działania, możliwości jakie daje osobowość prawna prawa europejskiego, wykorzystanie potencjału tego podmiotu prawnego. Przybliżone zostaną nowe propozycje dotyczące programów Interreg i mikroprojektów po 2020 roku, które znalazły się w projektach rozporządzeń zaproponowanych przez Komisję Europejską. Podczas debat eksperci będą dyskutować o praktycznych aspektach działalności Ugrupowań, a także o szansach i zagrożeniach dla Ugrupowań utworzonych na polsko-słowackim pograniczu.

W przeddzień konferencji w dniu 29.11.2018 r. odbędzie się wizyta studyjna, podczas której zaprezentujemy wybrane efekty realizacji transgranicznych projektów i interesujące przedsięwzięcia realizowane przez samorządy członkowskie Euroregionu „Tatry”. Będą wśród nich również projekty, w których uczestniczy EUWT TATRY. Organizatorzy zabiorą Państwa w podróż po polsko-słowackim pograniczu, aby zainspirować i odkryć, jakie możliwości i potencjał ma międzynarodowa współpraca pomiędzy Polską i Słowacją z udziałem samorządów lokalnych i takich podmiotów, jak EUWT TATRY. Będzie to doskonałe preludium do dyskusji podczas konferencji, która odbędzie się kolejnego dnia.

Partnerem projektu, który udziela wsparcia merytorycznego podczas realizowanych działań jest Gmina Czarny Dunajec.

Zewzględu naograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja, która trwa do 27.11.2018 r. Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest tutaj https://goo.gl/forms/3Zj3I1vM23HOlSRE3Konferencja organizowana jest w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018"

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018"