Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budowa boiska treningowego 15x30 m wraz z modernizacją placu zabaw w miejscowości Koniówka

2019-04-18 do 2019-05-09 // Oglądano: 1250 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec informuje, że sukcesem zakończyły się starania o przyznanie dofinansowania na rzecz gminnej jednostki OSP w Koniówce.

W dniu 28.03.2019 r. w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Koniówce podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. "Budowa boiska treningowego 15x30 m wraz z modernizacją placu zabaw w miejscowości Koniówka”.
Gmina Czarny Dunajec na prośbę OSP Koniówka udostępnia na stronie www Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu zapytanie ofertowe w zakresie realizacji ww. zadania na rzecz OSP Koniówka.

Zadanie ma na celu utworzenie w miejscowości Koniówka niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjno- turystyczno-kulturalnej poprzez budowę boiska treningowego o wymiarach 15x30 m wraz z ogrodzeniem - piłkochwytami oraz wykonaniem modernizacji placu zabaw. Oba zadania są ze sobą ściśle powiązane tj. leżą w bezpośredniej lokalizacji co sprawia, że wspólnie tworzą strefę turystyczno-rekreacyjno-sportowo-kulturalną.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie:

1 - boiska sportowego o wymiarach 15x30 m wraz z pracami towarzyszącymi (szczegółowy opis prac znajduje się w załączonej do zapytania dokumentacji technicznej)

2 - zamontowanie tablicy edukacyjnej na terenie obiektu

3 - modernizację placu zabaw (szczegółowy zakres prac modernizacyjnych przedstawiono w załączonym do zapytania przedmiarze)

Beneficjent zaplanował edukację ekologiczną poprzez umieszczenie na terenie boiska treningowego ( ogrodzenie ) tablicy edukacyjnej w zakresie ekologii, zmian klimatu oraz propagowanie zdrowego trybu życia oraz do zmiany emisyjnych środków transportu na aktywny ruch na świeżym powietrzu, pełniąca narzędzie edukacyjne dla dzieci, dorosłych i młodzieży.

Powstałe obiekty będą ogólnodostępne/niekomercyjne oraz nieodpłatne dla wszystkich użytkowników. Umożliwią integracją społeczną we wszystkich grupach wiekowych. Na obiekcie będzie umieszczony regulamin korzystania, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników oraz zwiększy trwałość przedmiotu projektu.
Wartością dodaną operacji w zakresie modernizacji placu zabaw jest znacząca poprawa bezpieczeństwa na obiekcie oraz jego udostępnienie użytkownikom poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni, która jest obecnie nawierzchnią w dużej części ziemistą z licznymi nierównościami oraz poprzerastana dziką roślinnością. Zastosowane materiały w ramach modernizacji (wymiana podłoża) mają lepsze właściwości amortyzujące co poprawi bezpieczeństwo oraz funkcjonalność. Zaplanowane prace znacząco poprawią estetykę obiektu. Zainstalowane zostaną nowe krawężniki w miejsce poniszczonych starych obrzeży oraz uzupełnione w tych miejscach, gdzie całkowicie uległy zniszczeniu.   Integracja pokoleń, podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie dostępności obiektu to również nieinwestycyjna wartość dodana modernizacji.
Dodatkowo modernizacja przyczyni się do poprawy estetyki centrum wsi (odnowienie obiektu), a co za tym idzie zwiększy ilość odbiorców poprawiając wzajemne relacje społeczne.
Plac zabaw jak i boisko sportowe są ze sobą ściśle powiązane i stanowią spójną całość inwestycyjną. Z racji uzupełniających się prac oraz funkcji obiektów tylko ich kompleksowa realizacja pozwala na osiągnięcie zakładanych celów operacji.
Operacja jest skierowana do wszystkich mieszkańców miejscowości Koniówka zamieszkałej przez 414 osób ( stan na dzień 29-12-2018 roku ) oraz turystów odwiedzających miejscowość. Powstała infrastruktura będzie  udostępniana, przez co najmniej 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności ostatecznej.
Czas realizacji operacji będzie przebiegał w jednym etapie.

pdfPLAKAT - PROMOWANIE
Dodano: 2019-04-18 10:59:41Pobrano: 369 // 0.20 MB