Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY – korekta wykazu z dnia 01.10.2019

2019-12-17 do 2020-01-17 // Oglądano: 395 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018r poz.2204 / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości i jej powierzchnia.

1. Część działki nr 3809 o powierzchni 90 mkw – PsVI, dr.

/korekta wykazu z dnia 01.10.2019, wktórym błędnie wpisano dz.ew.3609/

Położenie

Obr. Wróblówka Gm. Czarny Dunajec

Księga wieczysta

NS1T/00163564/5

Opis nieruchomości

Wjazd na posesję nr 62a we Wróblówce

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Utwardzony przejazd i trawnik przydomowy

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

Czynsz roczny, waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji, ustalony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Wysokość czynszu

154 zł + 23% VAT rocznie

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy

Umowa na 3 lata

Czarny Dunajec dnia 16.12.2019r.