Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2019/JzG

2019-12-23 do 2020-01-07 // Oglądano: 596 // Wstecz
na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2020 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego
w roku 2020).

1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci na wybrany stok narciarki. Zamawiający rozpatruje 2 miejsca realizacji projektu:

- Wyciąg narciarski Czerwienne na Budzu,

- stok Długa Polana w Nowym Targu.

Opiekunami grup będą nauczyciele zatrudnieni w poszczególnych szkołach.

I. Trasy osobno dla każdej ze szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu- II grupy, 24 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 12 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- II grupy, 24 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- II grupy, 24 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa w Odrowążu- II grupy, 24 dzieci,

6. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- II grupy, 24 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- III grupy, 36 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Podszklu- II grupy, 24 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Ratułowie- II grupy, 24 dzieci,

10. Szkoła Podstawowa w Załucznem- I grupa- 12 dzieci,

11. Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem- II grupy, 24 dzieci,

12. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1
w Starem Bystre- II grupy, 24 dzieci,

13. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2
w Starem Bystrem, I grupa, 12 dzieci,

14. SP Piekielnik- II grupy, 24 dzieci (alternatywnie, jeśli trasy łączone będą bardziej konkurencyjne).

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów w ramach których dzieci będą trenowały jazdę na nartach na wybranym stoku. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Oferty należy składać alternatywnie na każdy ze stoków, tak aby zamawiający mógł porównać, który wariant cenowy będzie dla niego korzystniejszy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne trasy osobno lub łącznie na wszystkie trasy będące przedmiotem zamówienia. Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za
1 wyjazd z miejsca zbiórki przy szkole- na wybrany stok.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 14 stycznia 2020 roku do 29 marca 2020 roku.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postepowania ofertowego nr 2/2019/JzG .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 7 stycznia 2020 roku-
do godz. 14:00

 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz oferty,

 

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 


 

 

 

 

 

Marcin Ratułowskidocxformularz ofertowy transport.
Dodano: 2020-01-03 13:50:41Pobrano: 249 // 0.02 MB