Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Założenia projektu

2020-03-16 // Oglądano: 587 // Wstecz

Partnerzy projektu przed określeniem zakresu wspólnego projektu przeprowadzili diagnozę problemu pogranicza. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zdefiniowano następujące problemy: brak wystarczającej wiedzy mieszkańców i turystów dotyczącej otaczającego ich dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, brak innowacyjnych rozwiązań i narzędzi ukierunkowanych na udostępnianie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, niewystarczająca ilość trwałych inwestycji zwiększających funkcjonalność oraz dostępność markowego transgranicznego produktu jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr". Partnerzy wypracowali szereg rozwiązań, których celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych na obszarze pogranicza poprzez wzmocnienie posiadanego potencjału infrastrukturalnego, jak również działań promocyjnych o szerokim oddziaływaniu poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii IT. Aby wzmocnić oddziaływanie projektu zaplanowano wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w skali całej Europy mających na celu udostępnianie i jednocześnie trwałe archiwizowanie posiadanego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Pozwoli to na zaprezentowanie mieszkańcom i turystom, w tym zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami miejsc na pograniczu do tej pory całkowicie niedostępnych dla odwiedzających. Takie nowatorskie działania pozwolą na realizację projektu unikalnego w skali całego pogranicza, jeśli chodzi o udostępnianie dziedzictwa zarówno w połączeniu tradycyjnych form przekazu (wycieczki pieszo-rowerowe na torfowiska na nowo wybudowanej ścieżce, wykorzystanie lunety obserwacyjnej na torfowiskach, duża tablica informacyjna), jak również niespotykanych do tej pory najnowszych technologii IT (film VR, informacyjne totemy multimedialne zlokalizowane w łatwo dostępnych lokalizacjach w centrum Czarnego Dunajca i pod Zamkiem Orawskim). Dodatkowo poza działaniami inwestycyjnymi zostaną zrealizowane działania miękkie działania promujące udostępnione obszary i miejsca – wielojęzyczna publikacja, duża tablica informacyjno-edukacyjna na ścieżce pieszo-rowerowej oraz wycieczka krajoznawcza do miejsc objętych działaniami projektu z wykorzystaniem powstałej infrastruktury i elementów małej architektury i urządzeń, stała prezentacja filmu w technologii 360° VR na monitorze w cytadeli na Zamku, prezentacja filmu z wykorzystaniem specjalnych okularów w obiekcie na Zamku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz stała prezentacja efektów projektu na zainstalowanych urządzeniach multimedialnych bezpośrednio przy Zamku Orawskim i w centrum Czarnego Dunajca. Tak kompleksowe działania wykorzystujące wszystkie formy przekazu i bezpośrednią interakcję z odbiorcą pozwolą na wspólną realizację zakładanych celów przez obu partnerów i będą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Beneficjenci realizując powyższe działania będą niwelować również wszelkie bariery społeczne, w tym przeszkody architektoniczne dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiające im poznawanie torfowisk, czy trudno dostępnych miejsc na Zamku Orawskim. Rozwiązanie zdefiniowanych problemów może nastąpić jedynie dzięki transgranicznej współpracy obu partnerów gdyż problem ma wymiar transgraniczny. Przedsięwzięcie wpisuje się w ramy Programu i realizuje zarówno przyjęte cele jak i zaplanowane do realizacji wskaźniki.