Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 0,4 km na odcinku Czarny Dunajec – Odrowąż już gotowa!

2020-09-30 // Oglądano: 169 // Wstecz
Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 0,4 km na odcinku Czarny Dunajec – Odrowąż już gotowa!Od 1 lipca 2020 r. trwały prace związane z budową ogólnodostępnej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku Czarny Dunajec – Odrowąż o długości 400 m.

Prowadzone przez firmą TS Tomasz Stachulak z Jabłonki roboty obejmowały: roboty pomiarowe, roboty ziemne, ułożenie warstwy wzmacniającej z geowłókniny i geokrat, wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, wykonanie poboczy, humusowanie i montaż bariery. Odbiór ścieżki odbył się w dniu 07.09.2020 r. Koszt tej inwestycji wyniósł: 245943,67 zł.

Ścieżka prowadzi ze Szlaku wokół Tatr w Czarnym Dunajcu w kierunku Odrowąża udostępniając obszar o unikatowych walorach przyrodniczych tj. Torfowisk Orawsko-Nowotarskich w związku z czym przy barierze została umieszczona dwustronna tablica edukacyjna o wymiarach 100x80 cm w języku polskim i słowackim o dziedzictwie przyrodniczym pogranicza służąca pogłębieniu wiedzy mieszkańców i turystów.


Fot. Gmina Czarny Dunajec


 

Ścieżka rowerowa jest jednym z produktów mikroprojektu pt. „Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.