Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Użytkownicy szlaku wokół Tatr mogą już korzystać ze strefy rekreacyjno- edukacyjnej w Chochołowie!

2020-11-12 // Oglądano: 493 // Wstecz
Użytkownicy szlaku wokół Tatr mogą już korzystać ze strefy rekreacyjno- edukacyjnej w Chochołowie!W październiku 2020 r. w miejscowości Chochołów firma Usługi Ziemne Rzadkosz Grzegorz zakończyła budowę strefy rekreacyjno-edukacyjnej wyposażonej w elementy aktywizacji osób z grup defaworyzowanych, dzieci i młodzieży, osób starszych, rowerzystów.

Strefa wybudowana została w bezpośredniej lokalizacji transgranicznego Szlaku wokół Tatr. Jest ona wyposażona w urządzenia do gimnastyki plenerowej dla wszystkich grup wiekowych, plac zabaw dla dzieci oraz integracyjne miejsce odpoczynku w formie altany. Strefa jest ogólnodostępna i pozbawiona barier architektonicznych, dlatego może być wykorzystywana przez osoby niepełnosprawne. Na terenie strefy umieszczone zostały polsko-słowackie tablice edukacyjne informujące o lokalnym dziedzictwie. Zamontowano również znaki kierunkowe prowadzące z i do Szlaku wokół Tatr, który przebiega zaledwie 200m obok. Strefa jest nową ofertą turystyczną ukierunkowaną na promocję i lepsze poznanie regionalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego pogranicza. Dzięki swojej wielofunkcyjności jako miejsce odpoczynku dla użytkowników Szlaku wokół Tatr, miejsce poznawania dziedzictwa, miejsce rekreacji i integracji społeczeństwa powstała strefa jest istotnym elementem infrastruktury transgranicznego Szlaku wokół Tatr.

Koszt budowy wyniósł 397671,33 zł.
Fot. Gmina Czarny Dunajec

Strefa jest jednym z produktów mikroprojektu pt. „Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.