Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Komunalizacja nieruchomości stanowiacych dz.ewid.nr 18083/1 i 18058 położonych w Cichem objętych KW 147605

2011-04-29 do 2011-05-31 // Oglądano: 3083 // Wstecz

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od  29.04.2011r. do 31.05.2011r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 18083/1 i 18058 o łącznej pow. 1.1793 ha położonych w Cichem objęte księgą wieczystą nr NS1T/00147605/7.        

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.

 

Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Gminy

w Czarnym Dunajcu

 

Stanisław Klocek

Przewodniczący Komisji