Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

2011-11-09 do 2011-11-23 // Oglądano: 2753 // Wstecz
Ogłoszenie

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Wójt Gminy Czarny Dunajec
Ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:


programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Forma konsultacji
Wyrażenie pisemnej opinii w sprawie projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Sposób dostarczenia opinii
Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2011r., osobiście w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@czarny-dunajec.pl. Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Załączniki:
1) Formularz zgłoszenia opinii,
2) Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.


Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunmajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,( Remiza OSP, II piętro ).

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 9.11.2011r.