Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie dotyczace komunalizacji działek w Koniówce - działki 549 i 7636/16

2012-01-25 do 2012-02-27 // Oglądano: 3149 // Wstecz
Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od  25.01.2012r. do 27.02.2012r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 549 i 7636/16 o łącznej pow. 0.2852 ha położonych w Koniówce objęte księgą wieczystą nr NS1T/00149956/6.         

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Gminy
w Czarnym Dunajcu

Stanisław Klocek
Przewodniczący Komisji