Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

REMONT MOSTU WE WRÓBLÓWCE

2004-03-04 do 2004-03-04 // Oglądano: 2455 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
n a wykonanie remontu mostu „Za Chracą” we Wróblówce
Pożądany termin wykonania robót 2004.06.30
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-III-29 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-III-29 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-571-61 pok. 18
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 30 zł