Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości

2012-07-10 do 2012-09-10 // Oglądano: 3086 // Wstecz

Na podstawie art. 97a  „Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami \j.t. Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010r.\” Wójt Gminy Czarny Dunajec i n f o r m u j e, że zamierza dokonać podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiących dz.ew. nr 3543/27, 3677/13, 3677/16, 3377/22, 1559/60, 3642/2 i 3698/1 położone we Wróblówce zgodnie z projektem przyjętym do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pod nr 4377/21/11.

Z projektem podziału jak również z innymi dokumentami dotyczącymi podziału można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu - pokój 32 ( I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15. 30 w terminie dwóch miesięcy od daty wywieszenia ogłoszenia.