Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Rada pracuje

2012-09-20 do 2012-10-01 // Oglądano: 2367 // Wstecz
Ostatnia, XXII zwyczajna sesja Rady Gminy miała miejsce w środę, 29 sierpnia. Radni zebrali się jak zwykle w sali posiedzeń urzędu gminy, by debatować nad najważniejszymi problemami lokalnej społeczności. I tak obecni usłyszeli informację o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, był również czas na interpelacje radnych.

Poza innymi stałymi punktami posiedzenia znalazło się jak zwykle miejsce na podjęcie kilku uchwał w sprawach: 

a) nadania statutu Zespołowi Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu,

b) nadania statutu Gimnazjum Nr 1 w Cichem,

c) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 w Cichem,

d) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem.

e) utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem.

f) utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.

g) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

h) dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania – obszar gminy został podzielony na 23 obwody do głosowania

i) wyrażenia zgody na  nabycie  przez  Gminę  własności  nieruchomości  położonej w Ratułowie.

Pełna treść uchwał z tej sesji oraz wiele innych spraw związanych z działalnością gminy można znaleźć na stronie: http://www.arch.czarny-dunajec.pl/42/i/uchwaly_rady_gminy. Zapraszamy.