Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany

2013-03-25 do 2013-04-14 // Oglądano: 2840 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / oraz Uchwał Nr XXIV / 232/2012 i XXIV/233/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 listopada 2012r podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz.ew. 3361/10

Położenie  

Czarny Dunajec  ul. Parkowa – za działką P.Podsiadło.

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Powierzchnia

0.0110 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

LsV  /łąka, pastwisko/ z braku możliwości zagospodarowania jako odrębna nieruchomość przeznaczona do zbycia na powiększenie nieruchomości sąsiedniej

            dz.ew.3361/3 – Uchwała RG Nr XXIV/

            232/2012 z 9 listopada 2012r.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Wartość wg wyceny

3290,00 PLN

Termin do złożenia wniosku przez osoby,

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 uogn.

 

15 maja 2013r

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz.ew.3362/16

Położenie  

Czarny Dunajec – ul. Parkowa – w ogrodzeniu P.Podsiadło.

Księga wieczysta

NS1T/00143321/4

Powierzchnia

0.0074 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

LsV  /łąka, pastwisko/ - przeznaczona do zamiany za dz.ew.3362/17 pod drogą.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Wartość wg wyceny

2430,00 PLN

Termin do złożenia wniosku przez osoby,

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 uogn.

 

15 maja 2013r