Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ratułów - Wykonanie remontu dróg gminnych "Kokoszkowa" oraz "Ciacianowa" o nawierzchni tłuczniowej

2013-06-04 do 2013-06-19 // Oglądano: 2277 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu dróg gminnych "Kokoszkowa" oraz "Ciacianowa" o nawierzchni żwirowej w miejscowości Ratułów

Znak sprawy: RB.271.19-2013

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 19/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 213484 - 2013

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 04/06/2013

Termin składania ofert: do 19/06/2013 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 19/06/2013 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)