Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Czarny Dunajec od km 11+724 do km 13+806 w ramach projektu: "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr"

2014-05-26 do 2014-06-10 // Oglądano: 3156 // Wstecz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Projekt: „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Czarny Dunajec od km. 11+742 do km. 13+806 odcinek Sucha Hora - Nowy Targ w ramach projektu pt.: "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" 

Znak sprawy: RB.271.24.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 24/2014

Numer ogłoszenia w BZP: 112529 - 2014

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26/05/2014

  Termin składania ofert: do 10/06/2014 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 10/06/2014 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:21:59Pobrano: 745 // 0.84 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:22:01Pobrano: 709 // 0.09 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:22:03Pobrano: 735 // 0.06 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:22:04Pobrano: 691 // 0.07 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:22:06Pobrano: 757 // 0.06 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:22:07Pobrano: 695 // 0.06 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:22:09Pobrano: 690 // 0.05 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:22:10Pobrano: 690 // 0.06 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:22:15Pobrano: 711 // 0.35 MB
zipZal_08_Przedmiary_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:24:07Pobrano: 787 // 7.75 MB
zipZal_10_STWiOR_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:51:05Pobrano: 697 // 2.88 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:51:08Pobrano: 707 // 0.04 MB
pdfZal_12_Karta_gwarancyjna_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:51:11Pobrano: 776 // 0.17 MB
pdfOgloszenie_2014-24
Dodano: 2014-05-26 13:52:32Pobrano: 736 // 0.30 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_1-5_2014-24
Dodano: 2014-05-26 14:11:30Pobrano: 793 // 16.09 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_2-5_2014-24
Dodano: 2014-05-26 14:19:14Pobrano: 723 // 21.94 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_3-5_2014-24
Dodano: 2014-05-26 14:35:35Pobrano: 713 // 58.88 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_4-5_2014-24
Dodano: 2014-05-26 14:40:18Pobrano: 699 // 15.52 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_5-5_2014-24
Dodano: 2014-05-26 14:53:22Pobrano: 718 // 42.77 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2014-06-11 13:28:45Pobrano: 719 // 0.16 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2014-06-27 14:33:02Pobrano: 710 // 0.15 MB