Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

2016-12-13 do 2016-12-27 // Oglądano: 1196 // Wstecz

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Forma konsultacji

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2016r., w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane. Projekt uchwały w sprawie:
określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, (Remiza OSP, II piętro ).

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 13.12.2016r.
docformularz_do_konsultacji
Dodano: 2016-12-13 13:13:54Pobrano: 360 // 0.03 MB
pdfformularz_do_konsultacji
Dodano: 2016-12-13 13:13:56Pobrano: 328 // 0.03 MB
docProjekt - uchwała o wspieraniu sportu 2016
Dodano: 2016-12-13 13:13:57Pobrano: 345 // 0.19 MB
pdfProjekt - uchwała o wspieraniu sportu 2016
Dodano: 2016-12-13 13:13:58Pobrano: 351 // 0.18 MB